IIIIII
IIIIII

Alle inhoud welke door Linders design gecommuniceerd wordt is met zorg vastgesteld.
Dit geldt voor de website, de e-mail nieuwsbrief en alle overige uitingen. Linders design
is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik van de
verkregen informatie. Wij staan niet garant voor het feit of alle informatie compleet,
accuraat en actueel is. Alle uitingen vanuit Linders design worden beschermd door het
auteursrecht. De uitingen zijn alleen bestemd voor de geadresseerde of de bezoeker
van de website. Niets uit deze uitingen mag op welke manier dan ook verveelvoudigd,
gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt.